Amerika Turistik Vize

Turistik Amerika Vize (B1/B2) Başvuru Prodesürleri

Amerika'ya seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus, Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport Hamili Türk Vatandaşları Amerika Vizesi'ne tabi tutulmuşlardır. Bu nedenle ilgili başvuru sahipleri,  Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacakları seyahat öncesinde vize prosedürlerini tamamlamak ile yükümlüdürler. Amerika Ziyaretçi Vize Kategorileri;

 • Mesleki Toplantılar, Seminer veya Konferanslara Katılım dahil olmak üzere İş Seyahati, (B1 Vizesi)
 • Turistik ve Kültürel Amaçlı Tatil Seyahati veya Aile Ziyareti ile Tıbbi Tedavi Konularında Ziyaret (B2 Vizesi)
 • Her iki kategoride de iki amaca hitap eden B1/B2 Ticari veya Ziyaret Amaçlı Ziyaretçi Vizesi olarak kategorilere ayrılmıştır.

Turistik Amerika Vizesi, “Göçmen Olmayan Vize” kategorisine dahildir. Amerika Turistik Vize Tipi B1/B2 Vize kategorisindedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları'na çoğunlukla 10 yıllık çok girişli(multiple) olarak vize verilmektedir. Fakat Amerika Vizesi ile seyahat eden kişi senede maksimumn 6 ay(180 gün) Amerika'da konaklayabilmektedir. Gümrük giriş sınırındaki memurlar başvuru sahibinin Amerika İkamet İzni süresini belirleme hakkına sahiptir. Kişinin seyahati öncesinde vize işlemleri için mesleki durumuna uygun olarak bazı evrakları hazırlaması gerekmektedir. Yasal olarak ikamet bilgilerini, çalışma durumunu, Amerika'daki konaklama tipini ve  gerek görülmesi halinde neden Amerika'ya seyahat etmek istediğini belirten tüm şahsi evrakları ile beraber kişi randevu günü ve saatinde Amerika Büyükelçiliğ ya da Başkonsolosluğu önünde hazır bulunmalıdır.  Amerika Vize Mülakatı sırasında kişinin sözlü olarak beyan ettiği bilgileri yazılı olarak da ibraz etmesi istenildiğinde ilgili evrakları sunabilmesi gerekmektedir.

DS-160 Formu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Amerika Turistik Vize (B1/B2) başvurusunda bulunacak kişilerin Amerika Konsolosluğu'nun resmi sayfasında Amerika Online Başvuru Formunu (DS-160) eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Yaklaşık 50 sorudan oluşan bu form dili İngilizce’dir. Resmi başvuru formu olan DS-160 Formu'nun doğru beyanlarla, birbirleriyle çelişmeyen ifadelerle tamamlanması gerekmektedir.  Yanlış bilgilerin beyan edilmesi halinde vize işlemleri sırasında ciddi sorunlar oluşturacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Amerika Online Vize Başvuru Formu doldurulurken, başvuru sahibinin girmiş olduğu bilgileri kontrol etmesi önemlidir. Formda yapılacak herhangi bir hata ya da eksik yanlış bilgi olması durumunda kişinin başvuru işlem süresi uzayacaktır. Yapılan hataların ya da eksik girilen bilgilerin onaylanan başvuru formu üzerinde yeniden düzenlenerek değiştirilmesi mümkündür. Ancak randevu işlemleri tamamlanmış ve randevu belgesi için girilmiş olan Amerika DS-160 Formu Onay Kodu, düzenlenen yeni formun başvuru kodu ile farklı olacaktır. Bu farklılık mülakat esnasında kişi için sorun teşkil edebilmektedir. Kişinin mevcut randevusunun iptal edilip, yeni onay kodu ile yeniden randevu almaıs talep edilebilmektedir.

Amerika Vizesi Başvuru Formu'na, Amerika Vize Prosedürüleri'ne uygun olarak fotoğraf eklenmelidir. Amerika Vizesi Başvuru Formu doldurulduktan sonra vize ücreti yatırılmalıdır. Amerika Vize Mülakatı için vize randevusu alınmalıdır. Turistik Amerika Vizesi, Göçmen Olmayan Vize kategorisindedir. Bu vize kategorisi için “DS-160” formunun doldurulması gerekmektedir.

Amerika Turist Vize (B1/B2) başvurusunda bulunan kişi randevu için pasaport numarası, doğum tarihi ve uyruğu ile ilgili bilgilerle hesap oluşturmalıdır. Başvuru sahibi, seyahat amacına uygun vize türünü seçmeli, kimlik bilgileri bölümüne nüfus cüzdan bilgileri girilerek randevu tarihi alınmaktadır. Alınan randevu kişinin isteğine bağlı olarak İstanbul Amerika Başkonsoluğu ya da Ankara Amerika Büyükelçiliği üzerinden oluşturulabilmektedir. Başvuru sahibin ikamet şehrine göre zorunlu olarak bölge ayrımı bulunmaktadır. Bu nedenle Amerika Konsolosluğu'nun resmi web sayfası üzerinden ve DS-160 Formu doldurulurken kişi istediği şehirden randevu işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Amerika DS 160 Vize Başvuru Formu en geç başvuru işlemlerinden 3 gün önce sonlandırılmalıdır. Formdaki imza bölümünün yerine elektronik imza atılmalı ve formun çıktısı alınarak, mülakat gününde başvuru sahibinin yanında bulunmalıdır.
Amerika Vize Başvurusu'nda bulunurken, Türkiye ya da Amerika resmi tatil günlerine veya Amerika Başkonsolosluğu'nun yoğun olduğu tarihler göz önünde bulundurulmalıdır.
Amerika Turistik Vize başvurusunu inceleme ve sonuçlandırma yetkisi yalnızca Amerika Başkonsolosluğu'na ve Amerika Büyükelçiliği'ne aittir.

Amerika Vizesi için Gerekli Evraklar Nedir?

 • Pasaport. (Amerika vizesinin işleneceği 10 yıldan eski olmayan pasaport. Pasaportun seyahatin sonlanma tarihinden itibaren 6 ay geçerliliği ve en az 2 boş sayfası bulunmalıdır. Varsa eski pasaportların sunulmalıdır.) 
 • Amerika DS-160 Vize Başvuru Formu.  (Amerika Konsolosluğu'nun resmi internet sitesi üzerinden İngilizce olarak doldurulmalı, kaydedilmeli ve mülakat sürecinde başvuru sahibinin yanında olmalıdır. Amerika Vizesi başvuru sahibinin en geç 3 iş günü öncesinde DS-160 Vize Başvuru Formunu tamamlamış olması gereklidir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde Amerika Konsolosluğu, Amerika Turistik Vize Başvuruları'nı kabul etmemektedir. DS-160 Formu'na, e-imza atılmadan önce girilen tüm bilgiler kontrol edilmelidir.)
 • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf  (5x5 cm boyutunda, beyaz fon arkalı, daha önceki herhangi bir vize işleminde kullanılmamış fotoğraf. Fotoğrafta baş boşluğu bulunmalı, boyna kadar olan kısımlar net bir şekilde görünmelidir. Baş fotoğrafın % 50-70’lik kısmını kaplamalıdır. Yüzün tamamı kameraya dönük ve gözlerin açık olması gerekmektedir.)
 • Başvuru sahibi nüfus cüzdanını ve fotokopisini ve evliyse evlilik cüzdanının fotokopisini Amerika vizesi randevu gününde yanında bulundurmalıdır.
 • Amerika Turist Vizesi Vize Talep Dilekçesi (Amerika’ya turistik seyahatte bulunacak kişi  Amerika Konsolosluğu'na hitaben, şahsen dilekçe yazılmalıdır.)
 • Amerika Turistik Vize Başvurusu'nda bulunacak kişi bir şirkete bağlı olarak çalışıyorsa,  şirket yetkilisinin Amerika Konsolosluğu'na hitaben İngilizce yazılmış, şirketin antetli kağıdına Amerika Vizesi başvuru sahibinin şirketteki pozisyonunu, maaş bilgisini, şirkette izinli olduğu tarihleri, seyahatin kim tarafından karşılanacağını belirtir dilekçe hazırlanmalıdır.
 • Amerika B1/B2 Vize Başvurusu'nda bulunacak kişi şirket sahibi ise şirketin antetli kağıdına, Amerika Konsolosluğu'na hitaben seyahatin amacını ve seyahat tarihlerini içeren dilekçe hazırlamalıdır.
 • Amerika Vizesi başvurusunda bulunan kişi şirket sahibiyse;
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (Amerika Turist Vizesi işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı olduğu şirkette isim ve görev değişikliğini içermelidir.)
 • İmza Sirküleri (Amerika Turist Vizesi talebinde bulunan kişinin bağlı olduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin ibraz edildiği belgedir.)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Amerika Vizesi başvuru sahibinin şirketin son yılına ait vergi bilgilerini içerir evrak.)
 • Faaliyet Belgesi (Amerika Konsolosluğu'na ibraz edilecek faaliyet belgesi güncel olmalıdır.)
 • Amerika Turistik Ziyaretçi Vize talebinde bulunan kişi ev hanımı ise; Amerika vizesinin işleneceği geçerli pasaport; imzalı ve barkodlu DS-160 Formu onay sayfasının çıktısı ve biyometrik fotoğrafa ek olarak birinci dereceden yakını tarafından yazılmış sponsor yazısı; başvuru sahibinin vize talep dilekçesine ek olarak sponsorun şahsen yazdığı vize talep dilekçesi ve sponsorun gelir döküm belgeleri de başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Amerika Turist Vizesi başvurusunda bulunan kişi öğrenci ise güncel tarihli öğrenci belgesi ve transkripti başvuru dosyasına eklenmelidir.  Öğrenci masraflarını karşılayacak ebeveynin yazdığı, seyahat tarihlerini ve çocuğunun masraflarını karşılayacağını taahhüt eden dilekçe ve ebeveynin gelir döküm belgeleri başvuru dosyasına eklenmelidir. Nüfus cüzdanı fotokopisi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği; öğrenci reşit değilse ebeveynlerden alınan noter tasdikli izin belgesi (muvafakatname) de öğrencinin Amerika Vizesi başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Amerika turist vize talebinde bulunan kişi emekli ise; emekli maaşının son 3 aylık maaş hesap özeti ve emeklilik kartının önlü arkalı fotokopisi başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Destekleyici Belgeler; Amerika Turist Vize Mülakatı süresince başvuru sahibinin yanında bulundurması gereken belgeler bulunmaktadır. Amerika B1/B2 vizesine başvuruda bulunacak kişi destekleyici belge olarak personel/şirket kurum kartı, maaş dökümü, banka cüzdanı fotokopisi, şahsa ve/veya aileye ait mülk belgeler, banka hesap dökümünü Amerika Konsolosluğu'na sunmalıdır.  Amerika’da konaklayacağınız otel rezervasyon bilgileri de Amerika Vizesi başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Banka Hesap Cüzdanı veya kişinin güncel hesap hareketlerini içeren banka hesap dökümü (1 hafta içinde alınmış, banka yetkilisi tarafından imzalı-kaşeli olarak sunulmalıdır).
 • Amerika B1/B2 Vizesi ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun orijinal müşteri nüshası başvuru dosyasına eklenmelidir.

amerikankonsoloslugu.org web sitesinin Amerika Konsolosluğu resmi web sitesi ile bir bağlantısı var mıdır?
Bulunduğunuz web sitesi Amerika vize işlemleri hakkında başvuru sahiplerine faydalı bilgiler sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. amerikankonsoloslugu.org sitesinin Amerika Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Visa information for The United States of America, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Web sitesi, Türkiye’de bulunan Amerika Konsoloslukları ve vize başvuru işlemlerine dair bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’deki Amerika Konsolosluklarının çalışma saatleri, resmi tatilleri, vize bölümü çalışma saatleri, vize başvurusu yapacak olan vatandaşların başvuru yaparken nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Visa information for The United States of America sitesinde bulunan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda titiz bir şekilde çalışılmaktadır. Ancak zaman zaman ülkelerin vize prosedürleri değişmekte ve dolayısıyla güncelliğini kaybeden bilgiler de olabilmektedir. Yeni ve güncel bilgilere ulaşıldığında en kısa sürede revize edilerek sizlerin bilgisine sunulmaktadır.

Amerika Turistik Vize Başvurusu Sıkça Sorulan Sorular

1. Amerika Turist Vizesi Kaç Günde Sonuçlanır?

Turistik Amerika Vizesi için kişinin işlemlerini 1 ay öncesinden başlatması gerekmektedir. İlgili evrakların hazırlanması, hazırlanan evraklar doğrultusunda başvuru formunun dolurulması ve randevunun alınması gibi vize başvurusu öncesinde de tamamlanması gereken prosedürler bulunmaktadır. Tüm bu aşamaların yerine getirilmesinin ardından kişi başarılı bir mülakat geçirir ve vize sonucu kendisine onay olarak beyan edilirse işlem süresi 5 iş günüdür. Bu süre zarfında kişinin pasaportu vize basım sürecine girecek ve beyan etmiş olduğu PTT Şubesine iletilecektir. Ankara Amerika Büyükelçiliği ve İstanbul Amerika Başkonsolosluğu tarafından bildirilen işlem süresi istisnasi durumlarda daha uzun veya daha kısa olabilmektedir. Karar mercii her zaman resmi makamlardır.

2. Amerika Turistik Vize İşlemleri için Gerekli Evrakların Tamamı Hazırlanmak Zorunda mıdır?

Amerika'ya seyahat etmek niyetinde olan Türk Vatandaşları vize prosedürlerinin tamamını yerine getirmek ile yükümlüdürler. Bu nedenle kişi mesleki durumuna ve seyahat amacına uygun olarak bir takım evraklar hazırlar. Bu belgeler, Amerika Turist Vizesi Mülakatı için randevu günü kişinin yanında bulunmalıdır. Resmi Makam gereğince sözlü verilen bilgilerin yazılı olarak da ibraz edilmesi vize görevlisi tarafından talep edilebilmektedir. Kişinin başvuru işlemleri esnasında tüm evraklarının eksiksiz dosyasında hazır bulunması vize kararı için önem arz edeceğinden, eksik evrak ile başvuruya gidilmemesi gerekmektedir.

3. Turistik Amerika Vizesi için Kişinin Banka Hesabında Ne Kadar Bakiye Olmalıdır?

Amerika Turistik Vize için başvuruda bulunacak her başvuru sahibinden, seyahat masraflarının karşılanmasının bir kanıtı olarak banka hesap dökümü talep edilmektedir. Bu banka hesabında bulunması gereken bakiye, tamamen kişiden kişiye göre değişmektedir. Başvuru sahibinin gidiş amacı banka bakiye tutarını etkilerken; uçuş ve konaklama masrafı ile yaşam giderlerinin toplamını karşılayacak kadar minimum düzeyde tutar gösterilmelidir. 

4. Öğrencilerin Amerika Turistik Vize Başvurularında Sponsor Göstermeleri Mecburi Midir? Bankada Yeterli Miktarda Bakiye Olması Halinde Amerika Turistik Vizesi için Sponsor Göstermeden Vize Başvuru Yapılabilir mi?

Mesleki olarak durum beyan edemeyen ve öğrenci konumunda olan kişilerin sponsorlu seyahat etmeleri gerekmektedir. Kişi için ilk etapta yasal ebeveynleri sponsor olabilecekken, hayatta olmamaları ya da resmi olarak gelir durumlarını kanıtlayamıyor olmaları halinde ikinci kuşaktan akrabaları sponsor olarak gösterilebilmektedir. Buradaki sponsorluktan kasıt, kişinin yalnızca seyahat masraflarının karşılanması değil, yaşadığı ülkedeki geçim kaynağının da ibraz edilmesidir. Bu nedenle öğrenci bireyin şahsına ait banka hesap dökümü olmasına rağmen bu paranın kaynağının ispat edilmesi için anne veya babanın sponsorluğuna başvurulması gerekli olacaktır. Nitekim çalışmayan öğrenci konumundaki başvuru sahiplerinin, bankada göstermiş olduğu bakiyenin ilk olarak anne ya da baba tarafından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

5. Amerika Turist Vizesi için Vize Talep Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Turistik amaçlı Amerika'ya seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri, gidiş amaçlarını açıklar nitelikte vize talep dilekçesi yazmalıdır. Turistik Amerika Vize Talep Dilekçesi için, yazım dili İngilizce olmalı ve kişi ilgili makama hitaben detaylı olarak seyahat amacını açıklayan, kalış süresini ve konaklama şeklini belirten vize talebini beyan etmelidir.

6. Yeni Evli Başvuru Sahipleri Önceki Soyadları ile Alınmış Pasaport ve Vizelerini Mevcut Soyadları ile Kullanabilirler mi?

Yeni evli bireyler, evlenmeden önce aldıkları pasaport ve vizelerini, vize geçerlilik tarihlerini kontrol ederek kullanabilmektedirler. Ancak buradaki önemli husus, Yeni pasaport ve eski pasaportun seyahat süresince kişinin yanında taşıyor olması ve aynı zamanda resmi olarak soyadı değişikliğini kanıtlayan evlilik cüzdanının aslını da mevcutta yanında bulundurması gerekmektedir. Seyahat esnasında olası bir kontrolde sorun yaşamamak ve ivedilikle giriş işlemlerini tamamlamak adına kişinin bu belgeleri yanında bulundurması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, geçerli vizesi olan kişiler mutlak suretle ülkeye giriş yapabilir algısı doğru değildir. Havaalanı pasaport kontrol memuru uygun görmemesi halinde istisnasi durumlarda Amerika Turistik Vizesi olan kişileri ülkeye almama hakkında sahiptir.

7. Amerika Turistik Vize Başvurusu için Ekspres/Hızlı Vize Hizmeti Var mıdır?

Amerika Turisrik Vize İşlemleri için her başvuru sahibi aynı koşullarda değerlendirilir ve aynı sistem üzerinden randevu işlemleri gerçekleştirilir. Bu nedenle Turistik Amerika Vizesi için Ekspres/Hızlı Vize Hizmeti bulunmamaktadır. İstisnai durumlarda randevu tarihini öne almak adına kişi ilgili sistem üzerinden kayıt bırakabilmektedir. Ancak bu talebe olumlu yanıt, genelde tıbbı tedavi, acil öğrenci vizesi gibi kategoriler için verilmektedir.

8. Hafta Sonu Amerika Turistik Vize Başvurusu Yapılır mı?

Amerika Turistik Vize Başvurusu, yalnızca Ankara Amerika Büyükelçiği ya da İstanbul Amerika Başkonolosluğu aracılığı ile yapılmaktadır. Bu nedenle resmi makam olan elçilik/konoslosluğun hafta sonu kapalı olması, vize başvuru işlemleri konusunda da hafta sonu hizmet verilmesine olanak sağlamamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye  Resmi Tatil Günleri ve haftasonları hariç geriye kalan iş günleri içerisinde Amerika Turistik Vize Başvurusu yapılabilmektedir.

9. Turistik Amerika Vize Başvurusu için Çocukların Mülakata Katılması Gerekir mi?

Amerika Vize İşlemleri için bazı koşullarda çocukların mülakata katılması zounlu tutulmamıştır. Turistik Amerika Vize İşlemleri için 14 yaş altı çocukların şahsen başvuruya katılmaları zorunlu değildir. Bu nedenle ailecek yapılacak vize başvurularında,ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli Amerika Vizesi olması halinde , 14 yaş altı çocukların vize başvuruları ebeveynleri tarafından yapılabilmektedir.

10. Amerika Turist Vizesi için Mülakata Girmek Zorunlu mudur?

İlk kez Amerika Turistik Vize için başvuruda bulunan kişierin, geçerli bir vize randevusu alarak Amerika Büyükelçiliği veya Amerika Başkonsolosluğu'nda mülakata girmesi zorunlu tutulmuştur. İlgili evrakların tamamlanması, başvuru formunun doldurulması ve randevu işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi aşamaların ardından her başvuru sahibi resmi makamın kararı gereğince vize mülakatına girer. Turistik Amerika Vizesi için yapılan mülakat, vize kararı hakkında hayati öneme sahiptir. Bu nedenle eksikisiz sunulan başvuru evraklarının yanı sıra başarılı bir şekilde geçirilmiş vize mülakatı da Amerika Turistik Vizesi'nin onaylanmasına katkı sağlar. Ancak bazı durumlarda B1/B2 Tuirsitik Amerika Vizesi için kişinin mülakata girmeden işlemlerinin posta yolu ile yürütülmesine izin verilmiştir. Bahsi vize mülakat muafiyeti konusunda randevu işlemleri gerçekleştirilen girilen bilgiler doğrultusunda sistem üzerinden başvuru sahibine gerekli bilgiler aktarılmaktadır.

Turistik Amerika Vizesi Mülakat Mafiyeti için aşağıdaki koşullara sahip olmak gerekmektedir:

 • 14 Yaş Altı Çocuklar ( Ebeveynlerden birinin geçerli Turistik Amerika Vizesi olması ya da ebeveynlerinin Turistik Amerika Vizesi'ne başvuruda bulunuyor olması gibi durumlarda 14 yaş altı çocuklarının mülakata katılması zorunlu değildir)
 • 79 Yaş Üstü Başvuru Sahipleri ( Turistik Amerika Vizesi Başvuru tarihinde kişinin 80 yaşına girmiş olması gerekmektedir. Bu koşulda vize mülakatına girmeden işlemlerini posta yolu ile yürütebilmektedir)
 • Süresi Bitmiş Turistik Amerika Vizesi'ni Yenileme Niyetinde Olan Başvuru Sahipleri ( 01 Mayıs 2007 tarihinden sonra kişinin 10 parmak izi vererek Turistik Amerika Vizesi almış olması, bir önce Amerika Turist Vizesi başvuru işlemleri sırasında geçerli olmalı ve vize bitiş tarihi üzerinden 12 ay geçmemiş olmalı,isim, doğum yeri ve doğum tarihi gibi bilgilerinin değişmemiş olması, daha önceki Turistik B1/B2 Amerika Vizesi için kayıp çalıntı bildirimi yapılmamış olmalı ve daha önceki Amerika Turistik Vize Başvurusu'nda kişinin dosyası idari işleme girmemiş olmalı) gibi durumlarda başvuru sahibinin Amerika Turistik Vize için vize mülakatına girmesine gerek yoktur. Ancak bu karar konsolosluk tarafından belirlenmiş resmi web sitesi aracılığı ile alınan randevu sırasında kişiye daha net olarak beyan edilmektedir.

11. Amerika Turistik Vize Mülakatı Soruları Nelerdir?

Amerika Vizesi için en önemli adımlardan biri başarılı bir şekilde geçirilmiş mülakattır. Mülakat esnasında kişden sorulan sorular kısa, net ve kendinden emin doğru cevapları vermesi beklenmektedir. Kişinin gidiş macına uygun olarak hazırladığı dosyasında tüm belgeleri eksiksiz bulunmalı ve başvuru sahibi mutlaka dosyasına hakim olmalıdır. Kişinin neden Amerika'ya seyahat etmek istediği, gidince neler yapacağı ve nerede kalacağı gibi sorular seyahati ile ilgili olmakla beraber aynı zamanda başvuru sahibine Türkiye'deki mesleği ve aile durumu ile ilgili de sorular yöneltilmektedir. 

Amerika Turistik Vize Başvuru sürecinin sorunsuz geçmesi halinde Amerika Vizesinin işlenmiş olduğu pasaport, kişinin Türkiye’de ikamet adresinin bulunduğu en yakın PTT adresine 3 iş günü içinde gönderilmektedir. Amerika Konsolosluğu gerek gördüğü durumlarda başvuru sahibini ikinci bir görüşmeye çağırabilmektedir.

12. Amerika'da Yaşayan Bir Yakınını Ziyaret Etme Niyetinde Olan Kişiler Davetiyesiz Turistik Amerika Vizesi'ne Başvuruda Bulunabilirler mi?

Amerika'ya aile/arkadaş ziyareti nedenli ile gitmeyi düşünen bireyleri davetiye belgesine sahip olması gerekmektedir. Ancak davet edecek kişi bu prosedürlerle uğraşmak istemiyorsa, başvuru sahibinin turistik vizeye başvurması mümkündür. Buradaki önemli husus, ziyaret edilecek kişi eğer birinci derece aynı soyisme sahip aile/akraba kategorisinde ise mutlaka davet yazısı talep edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı ya da Oturum Hakkı'na sahip birinci derece akrabalardan davetiye gönderilmesi beklenmektedir. Seyahat edecek kişinin doğru ve dürüst bir başvuruda bulunması vize görevlileri ve resmi makam tarafından büyük bir öneme sahiptir. Sistem üzerinden kişinin aynı soyisme sahip bir akrabasının Amerika'da yaşamış olduğu tespit edilirse bu kişiye ait bilgilerin dosyada ve başvuru formunda yer alması beklenmektedir. Aksi takdirde yalan beyana girmesi nedeni ile kişinin Turistik Amerika Vize Başvurusu olumsuz yönde sonuçlanabilmektedir.

13. Turistik Amerika Vizesi için Başvuru Sahibi Vize Sonucunu Almadan Uçuş Ve Konaklama Belgesini Satın Almalı mıdır?

Resmi makam elçilik/konoslosluk kararı gereğince, Turistik Amerika Vize Başvurusu için satın alınmış herhangi bir konaklama ya da uçuş belgesi zorunluluğu yoktur. Ancak başvuru sahibinin seyahat amacını kanıtlar nitelikte olan uçak ve otel rezervasyon bilgilerine sahip olması gerekmektedir. Bu uçak ve otel rezervasyon belgelerinde; kişinin adı soyadı, gitmek istediği şehre uygun olarak gidiş ve dönüş tarihinin doğru olarak beyan edilmesi önem arz etmektedir. Vize sonucu alınmadan, bu belgelerin satın alınması zorunlu tutulmamıştır.

14. Turistik Amerika Vizesi'nin Onaylanması Halinde Vize Süresi Nedir?

Amerika'ya turistik amaçla seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri için, uygun koşulların yazılı ve sözlü olarak sağlanması halinde vize sonuçları olumlu yönde cevap verilmektedir. Vize kararı kişinin mesleki durumuna uygun olarak hazırlamış olduğu evraklara, başarılı bir şekilde geçirilmiş mülakata ve doğru olarak doldurulmus DS-160 Formu'na bağlı olarak verilmektedir. Vize görevlisi mülakat esnasında, düzenlenen form üzerindeki bilgilerin yazılı ve sözlü verilen bilgiler ile eşleşmesi halinde vize kararını açıklamaktadır. Eğer kişinin vize başvurusu olumlu olarak sonuçlanır ise; Turistik Amerika Vize Süresi genellikle 10 yıl olarak verilmektedir. İstisnai durumlarda, kişinin başvurusunun ikna edici bulunmaması ve göçmenlik yasası hususunda yeterli görülmemiş olması nedeniyle vize süresi daha kısa verilmektedir.

15. Amerika Turistik Vize İdari İşlem Süreci Nedir?

Amerika Turistik Vize Başvurusu sonrasında elçilik/konsolosluk bazı istisnai durumlarda işlem süresini uzatmak ve detaylı olarak başvuru dosyasını incelemek isteyebilir. İdari İşlem'e tabi tutulan bu başvuru sahiplerine, başvuru dosyası ve pasaportu geri teslim edilir. İdari İşlem Süresi'nin tamamlanmasının ardından, kişiye ait pasaport ve gerekli evraklar mülakata girmiş oldukları makam seçilerek İstanbul Amerika Başkonolosluğu ya da Ankara Amerika Büyükelçiliği'ne PTT aracılığı ile gönderilir. Gönderim sürecinin ardından vize basım işlemleri 5-7 iş günü arasında değişmektedir. Sürecin tamamlanmasına istinaden pasaport, kişinin sistem üzerinden seçmiş olduğu PTT Şubesi'ne iletilir ve başvuru sahibi kimliği ile beraber pasaportunu ilgili PTT bürosundan teslim alır. İlgili PTT Şubesinden teslim alınmayan pasaportlar, 30 gün içerisinde başvuru yapılan konoslosluk birimi iade edilmektedir.

16. Amerika Turistik Vize Reddi Alındığında Yenidan Başvuru Yapılabilir mi?

Amerika Turistik Vize Başvurusu için önemli olan iki husus bulunmaktadır;

 • Doğru ve Eksiksiz Hazırlanmış Vize Başvuru Dosyası ve
 • Başarılı Bir Şekilde Geçirilmiş Vize Mülakatı.

Bu iki koşul kişinin vize kararı için eşit etkiye sahiptir. Eksiksiz hazırlanmıs bir vize dosyası için eğer başvuru sahibi randevu günü mülakat esnasında sorunlar yaşar ise tüm evraklarının tam olması tek başına yeterli olmayacaktır. Tam tersi durumda; başvuru sahibinin randevu günü mülakatta sorulan tüm sorulara doğru yanıt vermesi ve herhangi bir sorun ile karşılaşmaması ancak talep edilen bir evrağını sunamaması durumunda vize sonuç kararı olumsuz yönde olabilmektedir. Bu nedenle Amerika'ya seyahat etmek isteyen kişiler, her iki durumu da tam olarak yerine getirmek ile sorumludur.

Randevu günü mülakat bitiminde eğer vize görevlisinin kararı olumlu yönde ise bu bilgi anında kişye beyan edilmekte ve pasaportu vize basım sürecine girmektedir. Ancak başvuru sahibi için verilen karar olumsuz ise, vize görevlisi tarafından kişinin pasaportu ve tüm evrakları mülakat esnasında tekrar tarafına teslim edilmekte ve vize sonucunun red olduğu bir belge ile kişiye iletilmektedir. Bu doğrultuda kişinin Amerika Turistik Vize Başvurusu, ret olarak cevaplanmış olacaktır.

Alınan Amerika Vizesi Ret Kararı sonrası, kişilerin yeniden başvuru yapma hakkı vardır. Ancak kişilere ret gerekçesini iyileştirmek ve koşullarda bir değişiklik yapılması halinde yeniden başvuruda bulunulması tavsiye edilmektedir. Nitekim koşulları aynı olarak yeniden vize başvurusu yapmak, kişinin tekrar ret kararı ile karşılaşma olasılığını yükseltir.

Duyurular

Amerika Green Card başvuruları başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkelerinde nüfus çeşitliliğini sağlamak için her yıl kalıcı göçmen vizesi (Green Card/ Yeşil Kart) ku...
2023-08-02 13:08:43

Amerika Konsolosluğu Vize Müracaatı Yapacakları Uyarıyor!

Ankara Amerika Büyükelçiliği ve İstanbul Amerika Konsolosluğu vize başvurusu sırasında başvuru sahiplerinin yanlarında bulundurmamalar...
2023-08-02 13:08:25

Amerika Gaziler Günü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu, ABD Ankara Büyükelçiliği ve ABD Adana Konsolosluğu Amerika resmi tatil günü ola...
2023-08-02 13:08:14

ABD Konsolosluğu, öğrencileri EducationUSA’e Çağırıyor!

ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul ABD Başkonsolosluğu ve Adana ABD Konsolosluğu, Türk öğrencileri EducationUSA yaz programına katılıma ...
2023-08-02 13:08:04
Tüm Duyurular